لایسنس اشتراکی ارزان

تا اطلاع ثانوی سرویس جدید ارائه نمی شود.

لایسنس سی پنل سرور مجازی

لایسنس سی پنل سرور مجازی


تحویل آنی و خودکار
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
هزینه هر بار تغییر آی پی 90 هزار تومان

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی


تحویل آنی و خودکار
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
هزینه هر بار تغییر آی پی 90 هزار تومان

لایسنس کلود لینوکس

لایسنس کلود لینوکس


تحویل آنی و خودکار
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
هزینه هر بار تغییر آی پی 90 هزار تومان

لایسنس لایت اسپید

لایسنس لایت اسپید


تحویل آنی و خودکار
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
هزینه هر بار تغییر آی پی 90 هزار تومان